Welkom bij Van der Wal Advocatenkantoor

Welkom op de website van Van der Wal Advocatenkantoor. Het kantoor is gevestigd in het centrum van Hengelo, recht tegenover het Rabotheater. U kunt hier terecht voor juridische dienstverlening op het gebied van strafrecht en verbintenissenrecht. Verder kunt terecht voor advies en begeleiding bij zaken van uiteenlopende aard zoals contracten en consumentenrecht. Kwaliteit van dienstverlening staat hierbij voorop.

lees verder

Contact

Van der Wal Advocatenkantoor
Beursstraat 11-A, 7551 HP, Hengelo
info@vanderwaladvocatenkantoor.nl
Telefoon: 074-2507157
Fax: 074-2914885

Actualiteiten

Initiatiefwetsvoorstel voor eigen begroting Rechtspraak

SP-Kamerlid Van Nispen heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat moet leiden tot een eigen begroting voor de Rechtspraak. De Raad van State bracht vandaag (23 mei 2017) zijn advies uit over dit wetsvoorstel. Dat is ook het moment dat het initiatiefwetsvoorstel openbaar wordt. Van Nispen wil met zijn initiatiefwetsvoorstel een heldere scheiding creëren tussen de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie en die van de Rechtspraak. De Rechtspraakbegroting is nu een apart onderdeel van de begroting van het ministerie. Een klacht van de Rechtspraak is dat haar financiering daardoor onderdeel is van beleidskeuzes, terwijl in de Wet op de rechterlijke organisatie (Wro) staat dat die op objectieve gronden plaats moet vinden. Waardering De Raad voor de rechtspraak spreekt in een wetgevingsadvies zijn waardering uit voor het initiatiefwetsvoorstel. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, heeft in deze discussie diverse malen aangegeven dat de Rechtspraak ‘niet een willekeurige kostenpost is’ en noemt de positie van de begroting van de Rechtspraak ‘een weeffout in de Wet op de rechterlijke organisatie’. Zie ook: themadossier Discussie over financiering rechtspraak .